Maandelijks archief: juni 2014

Financiele ondersteuning Knutselbokjes

Deze week ontvingen de knutselbokjes een financiële bijdrage van het bedrijf van Klaasje v/d Spoel. De knutselbokjes zijn erg blij met dit gebaar, “Het valt niet mee om voor een klein bedrag knutselideeën te bedenken en dit ten uitvoer te brengen, we willen de kosten graag laag houden zodat het voor iedereen mogelijk blijft om een middag bij ons te komen knutselen. Naast de materialen voor de kunstwerken en de kosten van het dorpshuis hebben we ook gereedschap, lijm, stiften, papier nodig. Dus we zijn erg blij met dit gebaar van Klaasje, op deze manier kunnen we gereedschap aanschaffen” aldus Janny die samen met Antje het knutselgroepje heeft opgestart op 1 januari 2013.

Klik op de volgende links voor info over het bedrijf van Klaasje en over de knutselbokjes

klaasje van der spoel

Nieuwsbrief / enquête Bontebok

Alle inwoners van Bontebok, hebben n.a.v. een gezellige bijeenkomst van de beheercommissie een eerste nieuwsbrief ontvangen. Enkele weken na het ontvangen van de nieuwsbrief heeft iedereen een enquête ontvangen, komende week/weken word deze enquête persoonlijk bij u opgehaald. De beheercommissie hoopt veel reacties te mogen ontvangen, waardoor er meer activiteiten kunnen worden georganiseerd voor het behoud van ons dorpshuis in de toekomst. Hieronder nogmaals de nieuwsbrief en enquête.

Scan0001

Enquête Bontebok

Naar aanleiding van de nieuwsbrief ontvangt u onderstaande mogelijkheden voor eventuele toevoeging van activiteiten.We stellen het zeer op prijs wanneer u deze invult. Hiermee hopen wij beter op uw wensen in te kunnen spelen. Dit kunt u doen door een keuze te maken uit onderstaande mogelijkheden en deze aan te kruisen:

0  Sjoelen
0  Kaartavond
0  Biljarten
0  Darten
0  Ouderen ochtend / middag eventueel met een
maaltijd
0  Cabaret
0  Jeugdavond
0  Café ( 1 x per maand ) 
0  Anders n.l.:………………………………………………………………………………..

Deze vragenlijst wordt volgende week persoonlijk bij u opgehaald .Toekomstige nieuwsbrieven kunnen wij ook per mail versturen. Wanneer u de voorkeur geeft aan het ontvangen van een papieren versie, dan is dit mogelijk. Wilt u op onderstaande vragen antwoord geven?

Nieuwsbrief  per e-mail (graag mailadres invullen):……………………………….

Nieuwsbrief in de brievenbus:  ja/nee

Bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet, Beheercommissie dorpshuis De Bokkesprong

 

bestuursvergadering PB 4 juni

Gisteravond hebben we vergaderd. Als eerste is het projectplan afgerond, we kunnen nu aan de slag met het aanvragen van alle subsidies. Dit houdt in dat we een verzoek indienen bij een aantal organisaties, en dan wachten op het resultaat. dit wachten kan tot meer dan 4 maanden duren, zeker nu de vakantietijd eraan komt. Titus Sijmonsma heeft vooral bij deze laatste stap ons enorm geholpen.
We houden jullie op de hoogte van de stand van zaken.
Verder is de situatie rond de skatebaan besproken, we hebben Hobbe Holland, jeugdwerker van de gemeente uitgenodigd, maar hij heeft zich afgemeld, met de mededeling, dat er geen budget is om de skatebaan eventueel naar Sfinx te verhuizen. daarop is vanmorgen een reactie gegeven door het bestuur, dat we de skatebaan desnoods zelf gaan verkopen. Wordt vervolgd.
De ALV is geëvalueerd, volgende keer moeten we meer aandacht hebben voor de bezorging van de uitnodigingen. Van leden waar het emailadres bekend is, krijgen de uitnodiging sowieso ook via de mail. Als je dat prettig vindt, geef dan het mailadres door op plaatselijkbelangbontebok@gmail.com.
De vragen uit het publiek staan in een actiepuntenlijst en komen in de loop van het jaar aan de orde, ook deze zaken komen op de blog te staan.
We hebben een mail ontvangen van Steven Nijsingh om de voortgang van de verkoop van de Dorpsschool te bespreken. Ook daar is een afspraak voor in de maak.
In oktober wordt een extra ledenvergadering uitgeschreven, om informatie te geven over het verloop rondom subsidie aanvragen en andere zaken. We hebben nog geen datum geprikt , maar houd de blog in de gaten voor meer informatie over deze avond.
Vrijdag gaan we naar een bijeenkomst van de Frije Wiken, kijk ook eens op de site van de Frije Wiken, daar staan veel leuke dingen op, zoals fietstochten en wandeltochten en een evenement de Wiken van de Frije Wiken.