Maandelijks archief: september 2015

Wethouder Hans Broekhuizen opent de Bokkesprong

PERSBERICHT

BONTEBOK – Wethouder Hans Broekhuizen opent woensdag 30 september 2015 om 20.00 uur op ludieke wijze het volledig gerenoveerde dorpshuis De Bokkesprong aan de Eerste Compagnonsweg 11a 8415 AA Bontebok

Het 100 jarige Plaatselijk Belang van Bontebok heeft in haar jubileum jaar de handschoen opgepakt om haar dorphuis te renoveren om zo de spilfunctie voor het 448 inwoners tellende buitendorp van Heerenveen te behouden.
Na 1 ½ jaar van voorbereiden en plannen maken met als werktitel “Klaar voor de toekomst”
Is op 1 april j.l. met de uitgebreide renovatie van het dorpshuis van Bontebok gestart.
Na bijna 200 uur vergaderen, rond de 1000 uur klussen, 1277 kopjes koffie, 46 kannen heet water voor de thee, 56 pakjes roze koeken, 167 liter soep, 32 emmers sop en ga zo maar door, is het na een half jaar van hard werken door bijna het hele dorp, nu zover, dat woensdagavond de opening kan plaatsvinden door wethouder Hans Broekhuizen. Op 1 oktober kunnen dan alle clubs en verenigingen het nieuwe seizoen in haar vernieuwde dorpshuis starten.

Nieuws van ons dorpshuis

Beste gebruikers van het Dorpshuis,
Zoals jullie wellicht is opgevallen, is de verbouwing van het Dorpshuis half april gestart. Er is hard gewerkt, maar we zijn er nog niet.
Voor het eind van het seizoen is met jullie afgesproken, dat vanaf 1 september de deuren van het Dorpshuis voor alle verenigingen open zouden gaan, maar dat gaan we zoals het er nu naar uitziet nog niet halen.
Door de vakantie en het Floraliafeest is het tempo van het klussen wat aan de lage kant geweest, wat niet erg is, zo heeft iedereen weer zin en energie om de draad weer op te pakken.
We hopen begin oktober het Dorpshuis feestelijk te openen, vanaf dat moment staat de Beheercommissie weer klaar voor jullie in het nieuwe Dorpshuis en kunnen jullie je activiteiten als van ouds weer organiseren.
vriendelijke groet,
Cobie Aandewiel
namens bestuur Plaatselijk Belang en Beheercommissie