Maandelijks archief: januari 2017

ALV plaatselijk belang 8 febr. 2017

Uitnodiging ALV Plaatselijk Belang Bontebok

Beste dorpsbewoners,

Het bestuur van Plaatselijk Belang is drie jaar geleden begonnen aan een fikse uitdaging :

 • het organiseren van de verbouwing van het Dorpshuis
 • het opzetten van een stevige Beheercommissie voor het Dorpshuis
 • het opzetten van een nieuwe bestuur voor Plaatselijk Belang
 • het opstarten van een nieuwe Dorpsvisie

De verbouwing van het Dorpshuis was een mooi project, het lukte om met elkaar genoeg sponsorgeld binnen te halen en een groot deel van de verbouwing op zaterdagen door een flink aantal vrijwilligers voor elkaar te krijgen. En we mogen trots zijn op het resultaat.

Daarna waren de opzet van een nieuw bestuur voor Plaatselijk Belang en het opzetten van een stevige Beheercommissie voor het Dorpshuis de volgende stap.

Door ziekte en het voortijdig verlaten van het bestuur, bleven we met 3 man/vrouw achter.

De meedenkavonden die we samen met Bokko Jan Huitema (opbouwwerker van Caleidoscoop) hebben georganiseerd leverden veel ideeën op. Die zijn beslist de moeite waard om in de nabije toekomst verder uit te werken, of mee te nemen in het proces voor de nieuwe Dorpsvisie.

Door de langere onderbezetting binnen het bestuur en de beheercommissie kunnen wij de energie niet meer vinden om ons hiervoor in te gaan zetten.

Voor de beheercommissie zijn twee mensen gevonden die TIJDELIJK ondersteuning willen geven. Maar de vier mensen die nu in de beheercommissie zitten, hebben echter alle vier aangegeven aan het eind van dit seizoen te stoppen!

We hebben in goed overleg besloten om een vervroegde ALV te gaan organiseren op

Woensdag 8 februari om 20.00 uur in Dorpshuis de Bokkesprong.

Dat wordt voor de bestuursleden van Plaatselijk Belang het moment om afscheid te nemen van onze bestuurstaak. We doen daarom een dringend beroep aan jullie, mededorpsbewoners, om deze bijzondere taak van ons over te nemen. Je kunt je aanmelden tot 1 uur voor aanvang van de ALV, bij de huidige bestuursleden of via de mail: plaatselijkbelangbontebok@gmail.com.

Vanaf 1 uur voor de ALV zijn de bestuursleden in Dorpshuis de Bokkesprong aanwezig.

Het verslag van de vorige ALV is te lezen op www.bonteblog.nl

Het bestuur van Plaatselijk Belang Bontebok,

Klaas Heida, voorzitter

Marije Roffel

Cobie Aandewiel, secretariaat

Agenda ALV 8 februari 2017  

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige jaarvergadering (6 april 2016)
 4. Financiën
 5. Jaarverslag Plaatselijk Belang
 6. Beheercommissie Concreet voorstel: Er zijn 7 groepen/commissies die regelmatig gebruik maken van De Bokkesprong. Als elke groep een bestuurslid af vaardigt, kan er meteen een nieuw bestuur gevormd worden. Aanmelding kan via plaatselijkbelangbontebok@gmail.com Mocht dit niet gebeuren, dat stopt het na dit seizoen!
 7. Bestuur Plaatselijk Belang Je kunt je aanmelden tot 1 uur voor aanvang van de ALV, bij de huidige bestuursleden of via de mail: plaatselijkbelangbontebok@gmail.com
 8. Vervolgafspraken
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Veiligheidsplan gemeente Heerenveen

Onze collega’s van Veiligheid zijn momenteel bezig met het opstellen van een nieuw veiligheidsplan. En omdat veiligheid iets is dat je voelt, vragen ze zoveel mogelijk inwoners om hierover ook mee te denken. Ze hebben dat al eerder gedaan op de weekmarkt van Heerenveen. Nu doen ze dat nog breder, met een digitale vragenlijst. Wat zie jij als een risico en wat doet dat met je gevoel van veiligheid? Welke oplossingen zie je? Stel dat je burgemeester of wethouder bent, waar geef je dan geld aan uit op het gebied van veiligheid? Wil jij ook meedenken? De vragenlijst is te openen via onderstaande link. (Ctrl + klikken op deze link en dan kom je bij de vragenlijst) https://survey.enalyzer.com/?pid=h2m2d3fi

Nadere informatie en de link zijn ook te vinden op de facebookpagina van de gemeente of op de gemeentelijke website onder nieuws. Hartelijk dank voor de medewerking namens de regisseurs Veiligheid van de gemeente.

Vriendelijke groeten,

Annie Stelma-Prikken Wijkmanager

gemeente Heerenveen a.stelma@heerenveen.nl Postbus 15000 Crackstraat 2 tel: 0513-617490  mobiel: 06-21894813

Knutselbokjes gaan in afgeslankte vorm verder.

Hallo allemaal,
De knutselbokjes hebben vanwege onze werkzaamheden besloten om in afgeslankte vorm verder te gaan, dit houdt in dat we alleen nog actief zijn tijdens bepaalde activiteiten in ons dorp, zoals b.v. het dorpsfeest of wintermarkt, of andere activiteiten die in de loop van het jaar nog ontstaan.
Hoe deze invulling (knutselen/activiteiten) dan plaats zal vinden hangt af van wat we tegen komen gedurende het jaar. Graag maken we ook gebruik van onze 13 plussers en ouders voor betreffende activiteiten/ assistentie.
Om zoveel mogelijk iedereen op de hoogte te kunnen houden, mag je bij ons je mailadres doorgeven, deze zullen we dan aan de mailinglijst toevoegen.
Antje en Janny
Knutselbokjes
CIMG1540