Maandelijks archief: februari 2017

Verslag ALV plaatselijk belang

Verslag ALV 8 februari 2017

Aanwezig: 26 mensen uit het dorp en 6 mensen uit de politiek / gemeente, beheercommissie, betuur Plaatselijk Belang Bontebok

Vorige week woensdag, 8 februari, was de vervroegde ALV van Plaatselijk Belang Bontebok.In de uitnodiging was te lezen, dat het bestuur niet verkiesbaar was.

Op verzoek van het bestuur zat Bokko Jan Huitema, opbouwwerker van Caleidoscoop, de vergadering voor. De eerste 4 punten van de agenda werden vlot afgehandeld. Kees de Wit lichtte de financiële verantwoording van de beheercommissie toe, de kascommissie verklaarde geen onrechtmatigheden te hebben gevonden.

Het jaarverslag werd voorgelezen en goedgekeurd.

Punt 6: De Beheercommissie heeft aangegeven aan te blijven tot het eind van het seizoen, Johannes Wassenaar volgt dan Henny Vonk op, vanuit de toneelvereniging, Kees de Wit, heeft aangegeven nog een jaar de financiën te blijven doen. Er volgt een korte discussie over dit onderwerp. Het voorstel is nu om de 7 gebruikers bij elkaar te roepen en dan dit onderwerp in deze groep verder te bespreken.

Ook moet het verwelkomen van nieuwe bewoners weer opgepakt worden, Rita Wassenaar en Cobie Aandewiel geven aan om deze taak op te gaan pakken.

Punt 7: het is onduidelijk of Piet Sake de Boer verder wil in het bestuur, hij is vanaf oktober aangehaakt, verder zijn er 2 serieuze aanmeldingen: Alexander Scheek en Willem van Schouten.

Er wordt een pauze ingelast, waarin Piet Sake gebeld wordt.

Na de pauze wordt bekend, dat Piet Sake in het bestuur wil blijven, en er komen nog 2 kandidaten, hiermee is de crisis voor het bestuur Plaatselijk Belang bezworen.

De vergadering stemt met alle kandidaten in. Bokko Jan blijft beide groepen begeleiden, de invulling van beheercommissie moet het dorp zelf oppakken.

Bij de rondvraag wordt de kascommissie voor volgend jaar benoemd: Sietske Rollingswier en Tryntsje van der Meer, Roelien Post wordt reservelid.

Er wordt nog informatie uitgewisseld over de aanstaande gasboringen en de bijeenkomst van MONK, de informatie wordt doorgestuurd naar het bestuur Plaatselijk Belang.

Het bestuur wordt in de bloemetjes gezet en bedankt door de wijkwethouder Hans Broekhuizen. Hij geeft het dorp een compliment, betrokken bestuur, actief, voorbeeld voor de rest van de gemeente Heerenveen. Hij is blij dat er toch weer 5 gevonden zijn voor het bestuur.

Nieuwsbrief Heerenveen helpt

 

Nieuwsbrief – februari 2017

Helpen en geholpen worden, dat maakt de samenleving een stukje fijner. Hoe precies, dat leest u in deze nieuwsbrief. HeerenveenHelpt.nl geeft laagdrempelig en toegankelijk, snel en simpel, voorbeelden en informatie op het gebied van zorg, jeugd en werk, wonen en welzijn. We houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws en over de voortgang van bijzondere projecten en mogelijkheden om aan te haken.

Nieuwe gemeentelijke website
De website van de gemeente Heerenveen is vernieuwd, om alle inwoners nog beter van dienst te zijn. Naast een nieuw uiterlijk biedt de website veel nieuwe mogelijkheden. Zo hebben de meest gezochte en gebruikte producten een prominente rol gekregen.  Lees meer.

 

Oproep nieuws
Om de website actueel te houden zijn we altijd op zoek naar relevant nieuws. Zoals bijvoorbeeld:

Heeft of weet u iets wat niet op deze site mag ontbreken? Tip de redactie!

Budgetgids
Handig, overzichtelijk en compact, de nieuwe Budgetgids. Een wegwijzer voor iedereen in de gemeente Heerenveen met een laag inkomen. Lees meer.

 

Heerenveense mantelzorgers in het zonnetje
Omdat mantelzorgers zoveel voor iemand anders doen, doet de gemeente Heerenveen graag iets terug. Met informatie, advies, ondersteuning en/of ontspanning. Lees meer.

 

Socials
Volg ons ook via Twitter en Facebook.