Categorie archief: Bonteboknieuws

Grip en Glans vanaf 9 oktober in de Knipe

Vanaf 9 oktober in De Knipe:
Groepscursus voor 55 +
Als u ouder wordt, verandert uw situatie. Sommige veranderingen zijn prettig, zoals het krijgen van kleinkinderen en het hebben van meer tijd. Andere veranderingen zijn minder prettig, zoals de achteruitgang van gezondheid, het wegvallen van een vaste dagindeling, of verlies van dierbaren.
Met de cursus GRIP&GLANS bieden we u ondersteuning in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om uw tijd prettiger in te vullen en in het aanleren van vaardigheden om zelf actief bij te dragen aan de glans van uw eigen leven.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deelnemers na de cursus beter de eigen regie houden, en zich beter en minder eenzaam voelen.

Wat kunt u verwachten
• 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur
• groepje van ± 10 personen
• start op woensdag 9 oktober 2019; herfstvakantie geen les
• locatie: De Barte, Ds Veenweg 10, De Knipe.

Kosten
U betaalt € 25,= voor de cursus, inclusief werkmap, koffie of thee.

Heeft u nog vragen, of wilt u zich opgeven, belt u dan met een van de Grip & Glans docenten
Anne-Marie Eisses 06-10131956 of Ellen Akkerman 06-52327683

grip en glans

 

Hippie avond 13 april

Op 13 april verwelkomen wij als bestuur jullie in dorpshuis de Bokkesprong. Je zult je wanen in de sferen van de FlowerPower! Laat je verrassen door deze bijzondere avond.

  • Entree €5,00 (incl 1 consumptiemunt)
  • Muziek van toen
  • Mooie prijzen te winnen o.a.  2 Vrijkaarten Floralia 2019
  • Lasergame op locatie twv €150,00
  • Sportclinic voor 4 personen 
  • 2 vrijkaarten trekkertrek  & nog veel meer!!!
  • Gezelligheid en Sferen uit het hippietijdperk  

Opgave via: Bokcity10@hotmail.com

Voor de leukst verkleedde persoon is er ook een prijs te winnen! 

Wij als bestuur hebben onze party outfit al gereserveerd en hopen op een leuke avond!

**De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het 10-jarig bestaan van Bokcity’10**

hippie

Verslag gemeentelijke bijeenkomst rondom de Omgevingsvisie

22 november 2018 Locatie : De Bokkesprong

Op 22 november jongstleden was het dorpshuis in Bontebok “De Bokkesprong” het toneel voor een wijkbijeenkomst rondom de nieuwe omgevingsvisie. Een dergelijke avond laat gelijk zien waarom wij als dorp trots zijn op ons dorpshuis! Meer dan 60 aanwezigen konden genieten van de prettige sfeer, de prima presentatie mogelijkheden en een stamppot buffet waar je de vingers bij kon aflikken.

De aanwezigen bestonden voornamelijk uit raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van de dorpen en wijken in Heerenveen. Het onderwerp de omgevingsvisie is onderdeel van de nieuwe omgevingswet die gepland staat in werking te treden in 2021. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water en is daarmee de grootste wetswijziging sinds de grondwetherziening in 1848!

Waarom een nieuwe Omgevingswet?

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Goede initiatieven komen soms lastig van de grond, omdat initiatiefnemers met veel verschillende vergunningen en overheidsinstanties hebben te maken. Met de nieuwe omgevingswet is dat straks anders. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper.

De omgevingsvisie

De gemeente Heerenveen begint bij de invoering van de Omgevingswet met het opstellen van een Omgevingsvisie. Een strategische visie voor de toekomst van Heerenveen, die samen met inwoners en bedrijven wordt opgesteld. In deze visie worden keuzes gemaakt voor de toekomst van Heerenveen. Hoe wekken we duurzame energie op in de toekomst? Hoe wonen we straks? En hoe zit het met de werkgelegenheid? Dit zijn slechts enkele vragen die we onszelf kunnen stellen.

In de visie wordt ook vastgelegd wat nodig is om de leefomgeving te ontwikkelen en in te richten. Het gaat over alle terreinen van de leefomgeving, zoals verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. Zo kunnen in een vroeg stadium mogelijk strijdige of juist bij elkaar horende ontwikkelingen met elkaar in verband worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan welke gevolgen de bevolkingsontwikkeling en vergrijzing hebben voor de woningvoorraad? Welke bedrijven kunnen in de toekomst een plek krijgen in Heerenveen? Kunnen we al onze energie duurzaam opwekken en waar doen we dat dan? Hoe houden we de gemeente mooi en gezond?

Samen met de inwoners!

De gemeente Heerenveen wil vanaf 2019 samen met de bewoners aan de slag met de Omgevingsvisie. Ze wil graag weten welke zaken inwoners waardevol vinden in hun leefomgeving, maar ook welke kansen en bedreigingen zij zien voor de toekomst en welke rol zij zelf kunnen of willen spelen bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving.

De dialogen zullen in zes deelgebieden plaatsvinden zo is er voldoende aandacht voor specifieke problemen en kansen. Ook in ons dorp!

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op de website van de gemeente Heerenveen voor alle informatie https://www.heerenveen.nl/actueel/de-nieuwe-omgevingswet/ of neem contact op met het Plaatselijk Belang via plaatselijkbelangbontebok@gmail.com

visie1 visie2     visie