Klusdag 11 maart vrijwilligers gevraagd

Wij willen een beroep op U doen om mee te helpen klussen op 11 maart 2017 ten bate van ons prachtige dorpshuis de “Bokkesprong “. Deze keer is de buitenkant aan de beurt.
Voelt U zich betrokken bij ons dorp geef U op om mee te helpen. Dit kan via de mail geweka@upcmail.nl
Wij hopen op veel opgaves.
Met vr. gr. De Beheercommissie

Verslag ALV plaatselijk belang

Verslag ALV 8 februari 2017

Aanwezig: 26 mensen uit het dorp en 6 mensen uit de politiek / gemeente, beheercommissie, betuur Plaatselijk Belang Bontebok

Vorige week woensdag, 8 februari, was de vervroegde ALV van Plaatselijk Belang Bontebok.In de uitnodiging was te lezen, dat het bestuur niet verkiesbaar was.

Op verzoek van het bestuur zat Bokko Jan Huitema, opbouwwerker van Caleidoscoop, de vergadering voor. De eerste 4 punten van de agenda werden vlot afgehandeld. Kees de Wit lichtte de financiële verantwoording van de beheercommissie toe, de kascommissie verklaarde geen onrechtmatigheden te hebben gevonden.

Het jaarverslag werd voorgelezen en goedgekeurd.

Punt 6: De Beheercommissie heeft aangegeven aan te blijven tot het eind van het seizoen, Johannes Wassenaar volgt dan Henny Vonk op, vanuit de toneelvereniging, Kees de Wit, heeft aangegeven nog een jaar de financiën te blijven doen. Er volgt een korte discussie over dit onderwerp. Het voorstel is nu om de 7 gebruikers bij elkaar te roepen en dan dit onderwerp in deze groep verder te bespreken.

Ook moet het verwelkomen van nieuwe bewoners weer opgepakt worden, Rita Wassenaar en Cobie Aandewiel geven aan om deze taak op te gaan pakken.

Punt 7: het is onduidelijk of Piet Sake de Boer verder wil in het bestuur, hij is vanaf oktober aangehaakt, verder zijn er 2 serieuze aanmeldingen: Alexander Scheek en Willem van Schouten.

Er wordt een pauze ingelast, waarin Piet Sake gebeld wordt.

Na de pauze wordt bekend, dat Piet Sake in het bestuur wil blijven, en er komen nog 2 kandidaten, hiermee is de crisis voor het bestuur Plaatselijk Belang bezworen.

De vergadering stemt met alle kandidaten in. Bokko Jan blijft beide groepen begeleiden, de invulling van beheercommissie moet het dorp zelf oppakken.

Bij de rondvraag wordt de kascommissie voor volgend jaar benoemd: Sietske Rollingswier en Tryntsje van der Meer, Roelien Post wordt reservelid.

Er wordt nog informatie uitgewisseld over de aanstaande gasboringen en de bijeenkomst van MONK, de informatie wordt doorgestuurd naar het bestuur Plaatselijk Belang.

Het bestuur wordt in de bloemetjes gezet en bedankt door de wijkwethouder Hans Broekhuizen. Hij geeft het dorp een compliment, betrokken bestuur, actief, voorbeeld voor de rest van de gemeente Heerenveen. Hij is blij dat er toch weer 5 gevonden zijn voor het bestuur.

Nieuwsbrief Heerenveen helpt

 

Nieuwsbrief – februari 2017

Helpen en geholpen worden, dat maakt de samenleving een stukje fijner. Hoe precies, dat leest u in deze nieuwsbrief. HeerenveenHelpt.nl geeft laagdrempelig en toegankelijk, snel en simpel, voorbeelden en informatie op het gebied van zorg, jeugd en werk, wonen en welzijn. We houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws en over de voortgang van bijzondere projecten en mogelijkheden om aan te haken.

Nieuwe gemeentelijke website
De website van de gemeente Heerenveen is vernieuwd, om alle inwoners nog beter van dienst te zijn. Naast een nieuw uiterlijk biedt de website veel nieuwe mogelijkheden. Zo hebben de meest gezochte en gebruikte producten een prominente rol gekregen.  Lees meer.

 

Oproep nieuws
Om de website actueel te houden zijn we altijd op zoek naar relevant nieuws. Zoals bijvoorbeeld:

Heeft of weet u iets wat niet op deze site mag ontbreken? Tip de redactie!

Budgetgids
Handig, overzichtelijk en compact, de nieuwe Budgetgids. Een wegwijzer voor iedereen in de gemeente Heerenveen met een laag inkomen. Lees meer.

 

Heerenveense mantelzorgers in het zonnetje
Omdat mantelzorgers zoveel voor iemand anders doen, doet de gemeente Heerenveen graag iets terug. Met informatie, advies, ondersteuning en/of ontspanning. Lees meer.

 

Socials
Volg ons ook via Twitter en Facebook.

 

ALV plaatselijk belang 8 febr. 2017

Uitnodiging ALV Plaatselijk Belang Bontebok

Beste dorpsbewoners,

Het bestuur van Plaatselijk Belang is drie jaar geleden begonnen aan een fikse uitdaging :

 • het organiseren van de verbouwing van het Dorpshuis
 • het opzetten van een stevige Beheercommissie voor het Dorpshuis
 • het opzetten van een nieuwe bestuur voor Plaatselijk Belang
 • het opstarten van een nieuwe Dorpsvisie

De verbouwing van het Dorpshuis was een mooi project, het lukte om met elkaar genoeg sponsorgeld binnen te halen en een groot deel van de verbouwing op zaterdagen door een flink aantal vrijwilligers voor elkaar te krijgen. En we mogen trots zijn op het resultaat.

Daarna waren de opzet van een nieuw bestuur voor Plaatselijk Belang en het opzetten van een stevige Beheercommissie voor het Dorpshuis de volgende stap.

Door ziekte en het voortijdig verlaten van het bestuur, bleven we met 3 man/vrouw achter.

De meedenkavonden die we samen met Bokko Jan Huitema (opbouwwerker van Caleidoscoop) hebben georganiseerd leverden veel ideeën op. Die zijn beslist de moeite waard om in de nabije toekomst verder uit te werken, of mee te nemen in het proces voor de nieuwe Dorpsvisie.

Door de langere onderbezetting binnen het bestuur en de beheercommissie kunnen wij de energie niet meer vinden om ons hiervoor in te gaan zetten.

Voor de beheercommissie zijn twee mensen gevonden die TIJDELIJK ondersteuning willen geven. Maar de vier mensen die nu in de beheercommissie zitten, hebben echter alle vier aangegeven aan het eind van dit seizoen te stoppen!

We hebben in goed overleg besloten om een vervroegde ALV te gaan organiseren op

Woensdag 8 februari om 20.00 uur in Dorpshuis de Bokkesprong.

Dat wordt voor de bestuursleden van Plaatselijk Belang het moment om afscheid te nemen van onze bestuurstaak. We doen daarom een dringend beroep aan jullie, mededorpsbewoners, om deze bijzondere taak van ons over te nemen. Je kunt je aanmelden tot 1 uur voor aanvang van de ALV, bij de huidige bestuursleden of via de mail: plaatselijkbelangbontebok@gmail.com.

Vanaf 1 uur voor de ALV zijn de bestuursleden in Dorpshuis de Bokkesprong aanwezig.

Het verslag van de vorige ALV is te lezen op www.bonteblog.nl

Het bestuur van Plaatselijk Belang Bontebok,

Klaas Heida, voorzitter

Marije Roffel

Cobie Aandewiel, secretariaat

Agenda ALV 8 februari 2017  

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige jaarvergadering (6 april 2016)
 4. Financiën
 5. Jaarverslag Plaatselijk Belang
 6. Beheercommissie Concreet voorstel: Er zijn 7 groepen/commissies die regelmatig gebruik maken van De Bokkesprong. Als elke groep een bestuurslid af vaardigt, kan er meteen een nieuw bestuur gevormd worden. Aanmelding kan via plaatselijkbelangbontebok@gmail.com Mocht dit niet gebeuren, dat stopt het na dit seizoen!
 7. Bestuur Plaatselijk Belang Je kunt je aanmelden tot 1 uur voor aanvang van de ALV, bij de huidige bestuursleden of via de mail: plaatselijkbelangbontebok@gmail.com
 8. Vervolgafspraken
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Veiligheidsplan gemeente Heerenveen

Onze collega’s van Veiligheid zijn momenteel bezig met het opstellen van een nieuw veiligheidsplan. En omdat veiligheid iets is dat je voelt, vragen ze zoveel mogelijk inwoners om hierover ook mee te denken. Ze hebben dat al eerder gedaan op de weekmarkt van Heerenveen. Nu doen ze dat nog breder, met een digitale vragenlijst. Wat zie jij als een risico en wat doet dat met je gevoel van veiligheid? Welke oplossingen zie je? Stel dat je burgemeester of wethouder bent, waar geef je dan geld aan uit op het gebied van veiligheid? Wil jij ook meedenken? De vragenlijst is te openen via onderstaande link. (Ctrl + klikken op deze link en dan kom je bij de vragenlijst) https://survey.enalyzer.com/?pid=h2m2d3fi

Nadere informatie en de link zijn ook te vinden op de facebookpagina van de gemeente of op de gemeentelijke website onder nieuws. Hartelijk dank voor de medewerking namens de regisseurs Veiligheid van de gemeente.

Vriendelijke groeten,

Annie Stelma-Prikken Wijkmanager

gemeente Heerenveen a.stelma@heerenveen.nl Postbus 15000 Crackstraat 2 tel: 0513-617490  mobiel: 06-21894813

Knutselbokjes gaan in afgeslankte vorm verder.

Hallo allemaal,
De knutselbokjes hebben vanwege onze werkzaamheden besloten om in afgeslankte vorm verder te gaan, dit houdt in dat we alleen nog actief zijn tijdens bepaalde activiteiten in ons dorp, zoals b.v. het dorpsfeest of wintermarkt, of andere activiteiten die in de loop van het jaar nog ontstaan.
Hoe deze invulling (knutselen/activiteiten) dan plaats zal vinden hangt af van wat we tegen komen gedurende het jaar. Graag maken we ook gebruik van onze 13 plussers en ouders voor betreffende activiteiten/ assistentie.
Om zoveel mogelijk iedereen op de hoogte te kunnen houden, mag je bij ons je mailadres doorgeven, deze zullen we dan aan de mailinglijst toevoegen.
Antje en Janny
Knutselbokjes
CIMG1540